Kontaktné informácie

Meno
Klimková Andrea, doc. PhDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Adresa
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón