Kontaktné informácie

Meno
Šúrová Janka, Ing., PhD.
Vysoká škola
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
Adresa
Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/ 4320 318