11.6.2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie predsedníctva a pléna RVŠ SR v novom funkčnom období.

Počas zasadnutia bolo zvolené nové vedenie rady. Staronovým predsedom rady sa stal doc. RNDr. Martin Putala , PhD. (UK). V podpredsedníckej funcii pokračuje PhDr. Anna Čekanová, PhD. (TUKE), do kresla podpredsedu prvýkrát zasadne Ing. arch Pavel Nahálka, PhD (STU). Boli zvolení noví zástupcovia v poradných komisiách rady.

Prerokovali sa vyjadrenia rady k návrhu dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“,  k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Na zasadnutí predstavil informáciu o stave príprav nového systému akreditácie prof. Redhammer, predseda VR SAA VŠ.

Zvolili sme si nové vedenie rady