Na zasadnutí  členovia predsedníctva RVŠ SR prediskutovali pripomienky členov rady a na ich základe sformulovali Návrhy Rady vysokých škôl na zapracovanie do priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obdobie 2020 – 2024. Dokument sa nachádza na webovej stránke rady v časti Materiály.

Zasadnutie sa uskutočnilo na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zasadnutie predsedníctva Rady vysokých škôl dňa 19.9.2019