Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 8. a 9. 11.2021

Zasadnutie predsedníctva a pléna rady sa takmer výlučne dotýkalo novely zákona o vysokých školách a ďalších súvisiacich zákonov. Rada opätovne zásadne odmietla predloženú verziu novely zákona o vysokých školách, pretože je založená na obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt. Prítomní sa zhodli, že

Stanovisko Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku k návrhu novelizácie Zákona o vysokých školách

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podporuje stanoviská Rady vysokých škôl na Slovensku, Študentskej rady Vysokých škôl na Slovensku a Slovenskej rektorskej konferencie a zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona o vysokých školách, pretože je založený na výraznom

Stanovisko Akademického senátu Univerzity J. Selyeho v Komárne

Akademický senát Univerzity J. Selyeho v Komárne zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadruje kategorický nesúhlas s navrhovaným oklieštením akademických práv a slobôd ako aj s oklieštením kompetencií akademického senátu a

Podpora Zodpovedného protestu za slobodné univerzity Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vážení členovia Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky, obraciame sa na Vás v mene učiteľov a študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku s plnou podporou Zodpovedného protestu za slobodné univerzity, ktorý sa uskutoční dňa 16. novembra 2021 o 13:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje PROTEST ZA SLOBODNÉ UNIVERZITY 16.11.2021

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje Protest za slobodné univerzity 16.11.2021. Na podporu požiadaviek vysokých škôl a ich reprezentácií sa uskutoční protestná akcia v predvečer výročia Nežnej revolúcie, dňa 16. novembra o 13.00 hod., na Šafárikovom námestí v Bratislave.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave