Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 5. a 6. 12. 2022

Na zasadnutí bolo ocenené, že návrh Metodiky a rozpisu dotácií bol reprezentáciám predložený v časovom predstihu a tiež navýšenie finančných prostriedkov vysokým školám, i keď len na valorizáciu miezd. Rada však opätovne upozornila na dlhodobo nedostatočný objem finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy a rada

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 14. a 15.6.2022

Prítomní vyjadrili v uzneseniach zásadnú obavu o ďalšiu budúcnosť vysokého školstva v dôsledku výrazného poklesu štátnej dotácie verejným vysokým školám, ktorý spôsobí pri obrovskej miere inflácie a rastu cien, kolaps slovenských verejných vysokých škôl. Rada vysokých škôl SR žiada okamžité začatie dialógu na úrovni

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 8. a 9. 11.2021

Zasadnutie predsedníctva a pléna rady sa takmer výlučne dotýkalo novely zákona o vysokých školách a ďalších súvisiacich zákonov. Rada opätovne zásadne odmietla predloženú verziu novely zákona o vysokých školách, pretože je založená na obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt. Prítomní sa zhodli, že

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl v dňoch 7. a 8. 12. 2020

Zasadnutie uskutočnené na pôde Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bolo prioritne venované vyjadreniu Rady vysokých škôl k  Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021. Rada vyjadrila zásadný nesúhlas so znížením dotácie verejným