20. decembra 2023 zasadala v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (Rada). Na zasadnutí Rady sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Róbert Zsembera a ďalší zástupcovia ministerstva. Kľúčovou agendou zasadnutia Rady bolo prerokovanie návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2024.

V rámci diskusie a následných uznesení sa členovia rady uzniesli, že oceňujú výrazné navýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2024. Kým v minulých rokoch sa vysokým školám znižovali rozpočty, čo malo negatívne dopady na kvalitu vzdelávania a vedeckej činnosti univerzít, je návrh rozpočtu pozitívnou správou. Rada verí, že tento trend bude pokračovať a pozitívne ovplyvní záujem domácich a zahraničných študentov o štúdium na slovenských vysokých školách. Rada tiež pozitívne zhodnotila to, že sa pre rok 2024 zachovávajú existujúce dotačné schémy na domácu grantovú činnosť (VEGA, KEGA).

Členovia Rady tiež ocenili, že nové vedenie ministerstva je ochotné nie len počúvať výhrady univerzít, ale výrazný posun vidia v tom, že je omnoho otvorenejšie tiež možnej participácií zástupcov univerzít na príprave predpisov a metodík z dielne ministerstva. Rada upozorňuje na dôležitosť diskusie o metodike periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2027. Rovnako upozorňuje na to, že diskusia o metodike delenia dotácie by mala byť bez stresu, tak aby univerzity vedeli zabezpečiť adekvátnu kvalitu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti.

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 19. a 20. decembra 2023