Akademický senát Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyjadruje podporu RVŠ SR a plne sa stotožňuje s obsahom výzvy RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, ktorú prijalo plénum RVŠ SR na svojom zasadnutí 9. 2. 2022. Zároveň sa FPT v Púchove pripojí k plánovanému protestu dňa 21. 02. 2022.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne