Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje Protest za slobodné univerzity 16.11.2021.

Na podporu požiadaviek vysokých škôl a ich reprezentácií sa uskutoční protestná akcia v predvečer výročia Nežnej revolúcie, dňa 16. novembra o 13.00 hod., na Šafárikovom námestí v Bratislave.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave protest podporuje a s porozumením prijme dobrovoľnú účasť svojich študentov a zamestnancov na tomto proteste.

S cieľom podporiť protest a umožniť študentom a zamestnancom prejaviť svoj slobodný názor, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje na deň 16.11.2021 pre študentov univerzity rektorské voľno.
Pre zamestnancov, ktorí sa chcú protestu v Bratislave zúčastniť, udeľuje na nevyhnutný čas, pracovné voľno s náhradou mzdy na základe priepustky od nadriadeného vedúceho zamestnanca.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje PROTEST ZA SLOBODNÉ UNIVERZITY 16.11.2021