Vážení členovia Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás v mene učiteľov a študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku s plnou podporou Zodpovedného protestu za slobodné univerzity, ktorý sa uskutoční dňa 16. novembra 2021 o 13: 00 v Bratislave. Napriek tomu, že nám súčasná komplikovaná pandemická situácia neumožňuje hromadne zorganizovať osobnú účasť na tomto proteste (individuálne sa ho naši kolegovia alebo študenti zúčastnia), chceme jednoznačne vyjadriť nesúhlas s pripravovanou novelou Zákona o vysokých školách aspoň touto cestou a preto v rovnakom čase sa stretneme s našimi učiteľmi a študentmi pred budovou Pedagogickej fakulty KU, kde verejne prejavíme nesúhlas s vyššie uvedeným návrhom novely zákona o vysokých školách  Spôsob prípravy a navrhované zmeny v samospráve univerzít sú v novele zákona v histórii Slovenskej republiky bezprecedentné a nesúvisia so zvyšovaním kvality univerzitného vzdelávania tak, ako je to deklarované štátnymi a politickými autoritami. Nesúhlasíme s politizáciou akademického prostredia, ku ktorej predložená novela Zákona o vysokých školách určite smeruje.

Preto 16.11. 2021 na Zodpovednom proteste za slobodné univerzity s Vami  nebudeme všetci môcť byť fyzicky v Bratislave, ale podporíme naše stanoviská vlastným protestom v Ružomberku.

Vedenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Podpora Zodpovedného protestu za slobodné univerzity Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku