Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako zástupca akademickej obce fakulty, sa pridáva k výzve Rady vysokých škôl SR vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované.

Prerušenia vyučovania na našej univerzite využijeme na diskusie so študentmi a zamestnancami o aktuálnej situácii v procese prijímania navrhovanej novely vysokoškolského zákona a budúcom smerovaní univerzitného vzdelávania všeobecne. V tejto súvislosti Akademický senát FCHPT STU zvolá na pondelok 21.02. 2022 o 14:00 on-line stretnutie akademickej obce fakulty.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave