Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre ako orgán akademickej samosprávy sa pripája k výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky prijatej dňa 9. februára 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt.

Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre podporuje iniciatívu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a pripája sa k protestu spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách.

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre