Akademický senát Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity sa pripája k Výzve Rady vysokých škôl zo dňa 9.2.2022 k pripravovanej novele vysokoškolského zákona v znení predloženom do Národnej Rady Slovenskej republiky v januári 2022 a vyslovuje s touto novelou zásadný nesúhlas. Podporuje prerušenie výučby ako formu tvrdého protestu a to dňa 21. 2. 2022 a následne v dňoch rokovania NR SR o novele zákona o VŠ a podľa vývoja situácie zváži pokračovanie protestu.

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave