Akademický senát Fakulty múzických umení Akadémie umení na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14. februára 2022 vyjadril podporu Rade vysokých škôl a pripája sa k Výzve RVŠ zo dňa 9.2.2022 k pripravovanej novele vysokoškolského zákona v znení predloženom do Národnej Rady Slovenskej republiky v januári 2022 a vyslovuje s touto novelou zásadný nesúhlas.
Na znak protestu sa dňa 21. 2. 2022 počas rokovania NR SR o novele zákona na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici preruší výučba.

Fakulta múzických umení Akadémie umení