AS FSEV sa pripája k iniciatíve Rady vysokých škôl SR a k Vyhláseniu dekanov fakúlt vysokých škôl SR a vyjadruje nesúhlas s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt. V súčasnosti sa v Národnej rade SR rozhoduje o budúcnosti samospráv vo vysokoškolskom prostredí a o ich vplyve na fungovanie vysokých škôl. Preto AS FSEV odporúča členom svojej akademickej obce, aby ako prvý krok nášho protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21. februára 2022.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne