Vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované, AS DF VŠMU na znak rázneho protestu súhlasí so symbolickým prerušením výučby na DF VŠMU dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o VŠ podporí pokračovanie protestu.

Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení