Akademický senát Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave sa pripája k stanovisku Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 15. 2. 2022 a výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky prijatej dňa 9. 2. 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt. Akademický senát Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave podporuje iniciatívu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a pripája sa k protestu spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave