AS FIIT STU dôrazne a opakovane odmieta novelu vysokoškolského zákona predloženú do medzirezortného pripomienkového konania a žiada jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania.

Predložená novela vysokoškolského zákona nevytvára predpoklady na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a slobody, pričom tieto slobody boli vydobyté študentmi a ich pedagógmi v novembri 1989, politizuje vysokoškolské prostredie, čím si Ministerstvo školstva VVaŠ SR vytvára priamy dosah na nakladanie s majetkom vysokých škôl.

AS FIIT STU zároveň v plnom rozsahu podporuje stanovisko RVŠ prijaté dňa 26. 10. 2021.

Uznesenie Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií STU k novele vysokoškolského zákona