Akademický senát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s vedením FZKI SPU v Nitre, vyjadruje podporu Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl. Výučba bude, v pondelok 21.2.2022, prebiehať štandardne.

Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre – čiastočná podpora