Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach a Vedenie Technickej univerzity v Košiciach podporujú snahy Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl orientované na zmeny v predloženej novele zákona o vysokých školách tak, ako boli nami predložené v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vítame doteraz akceptované zmeny, ktoré vedú ku skvalitneniu vysokého školstva.

Technická univerzita v Košiciach – čiastočná podpora