Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa pripája ku výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky. Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na základe výzvy Rady vysokých škôl Slovenskej republiky rozhodol o pripojení sa k protestu proti novele vysokoškolského zákona, v rámci ktorého bude výučba dňa 21.02.2022 prerušená s pokračovaním tohto prerušenia počas obdobia rokovania Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnej novele.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela tak vyjadruje nesúhlas s novelou vysokoškolského zákona.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici