Vyhlásenie Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Akademická obec Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zhromaždení dňa 2. 11. 2021 jednomyseľne podporuje stanoviská Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl a pripája sa k uzneseniu prijatému Akademickým senátom UK v Bratislave, ktoré zásadne