Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako zástupca akademickej obce fakulty, sa pridáva k výzve Rady vysokých škôl SR vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli